برنامه هفتگی شطرنج

 

آموزش شطرنج و بازی شطرنج بازنشستگان در روزهای شنبه الی پنج شنبه از ساعت 18 الی 21 در خانه مهر بازنشستگان برگزار  می گرددو

شطرنج

برنامه هفتگی تنیس روی میز آقایان

 

تنیس روی میز آقایان روزهای یکشنبه ، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 18 الی 20 در سالن چند منظوره خانه مهر بازنشستگان برگزار می شود 

 

تنیس آقایان

برنامه هفتگی تنیس روی میز بانوان

 

تنیس روی میز بانوان در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 الی 13 در سالن چند منظوره خانه مهر بازنشستگان برگزار می شود.

تنیس بانوان

برنامه هفتگی موسیقی گروه کر خانه مهر

 

کلاس موسیقی گروه کر در روزهای  یکشنبه و چهار شنبه از ساعت 18 الی 20  توسط استاد هادی صیاد در خانه مهر بازنشتگان برگزار می گردد.

کلاس موسیقی