کانون بازنشستگان منابع طبیعی  در سال 1388 شروع به کارکرد ودر حال حاضر به ریاست جناب آقای پرویز قوشچی واعضاء هئیت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد.تعداد بازنشستگان عضو کانون576  نفر میباشد که با پرداخت ماهیانه حق عضویت درانجام فعالیتهای جانبی در امر همیاری به یکدیگر سهیم میباشند.

اهم فعالیت های کانون بازنشستگان منابع طبیعی:

1- تشکیل صندوق رفاه با تعداد 311 نفر عضو و پرداخت وام قرض الحسنه با کارمزد 2% در اقساط 20 ماهه

2- رسیدگی به امورات خانواده های بازنشستگان متوفی

3-برگزاری مجالس  دورهمی هر سه ماه یک بار در یکی ازرستورانهای شهر  

4-حضور مستمرروزانه در محل کانون جهت پاسخگویی به مراجعه کنندگان

5-شرکت اعضاء در فعالیت های فرهنگی وورزشی خانه امید

7-حضور در جلسات ماهیانه کانونهای استان

 

 

شماره تماس :