کانون بازنشستگان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در سال 1388 به دستورآقای دکتر نوری نیا شروع به کارکرد ودر حال حاضر به ریاست سرکار خانم صانعی واعضاء هئیت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد.تعداد بازنشستگان عضو کانون 182 نفر میباشد که با پرداخت ماهیانه حق عضویت درانجام فعالیتهای جانبی در امر همیاری به یکدیگر سهیم میباشند.

اهم فعالیت های کانون بازنشستگان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی:

1-تشکیل صندوق رفاه با اعتباری بالغ بر 4000000 تومان جهت تامین هزینه های جاری و اعطای تسهیلات

2-عیادت و سرکشی  از بازنشستگان بیمار

3-تهیه سبد کالا (رب گوجه ،برنج ،روغن زیتون ...),و توزیع در ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان عضو کانون

4- حضور مستمرروزانه در محل کانون جهت پاسخگویی به مراجعه کنندگان

5-رسیدگی به خانواده های بازنشستگان متوفی و پیگیری امورات آنان

6-اطلاع رسانی  و معرفی فعالیتهای خانه امید به بازنشستگان و تشویق آنان جهت حضور در مراسمات و جشنواره های انجام شده توسط صندوق بازنشستگی

7-همکاری نزدیک با مدیریت صندوق بازنشستگی گلستان

 

شماره تماس:    32151024